Ľudmila Hynková – Bobková

(1908 - 1988)

Dátum narodenia: 14.7.1908
Miesto narodenia: Jaroměřice

Ľudmila Hynková - Bobková sa narodila 14.7.1908 v Jaroměřiciach nad Rokytnou. Povolaním bola právnička. Od 50-tých rokov pôsobila ako výtvarníčka aj na východe Slovenska. Medzi jej obľúbené témy patrili kytice a v neskoršom období aj krajina Vysokých Tatier. Zomrela 9.10.1988 v Prahe.

Autorove diela:

Názov diela:

Reďkovky

Názov diela:

Portrét mladej ženy

Názov diela:

Portrét chlapca

Názov diela:

Kytica v modrej váze

Názov diela:

Kytica