Lídia Farkas

(1910-1985)

Dátum narodenia: 1910
Miesto narodenia: Budapešť(Maďarsko)

Maďarská maliarka Lídia Farkas sa narodila v roku 1910 v Budapešti, tam aj v roku 1985 zomrela. Veľmi známa je jej krajinomaľba a zátišia.
Maďarská maliarka bola aj ilustrátorkou. V roku 1934 absolvovala Akadémiu výtvarných umení v Budapešti. Jej profesorom bol Oskar Glatz. V roku 1957 sa objavila na domácich výstavách. Autorskú výstavu mala v rokoch 1961 a 1962 v Budapešti, v roku 1974 v Szolnoku a v 1980 Salgótarja. Ilustrovala viaceré literárne diela.