Jozef Ilečko

Zobraziť signatúry

(1909 - 1986)

Jozef Ilecko sa narodil 12. 1. 1909 v Kispesti–Budapešti, zomrel 1986. Malbu študoval súkromne u G. Mallého a A. Struhára. Študoval dejiny umenia na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a na Univerzite Komenského v Bratislave. Okrem malby sa venoval ilustráciám, tvorbe plagátov, scénickým návrhom. Z literatúry: Malý slovník slovenských výtvarných umelcov. SFVU Bratislava.1981.

Autorove diela v priamom predaji

Pred domomPred domom
Číslo položky: 113374
Voľný predaj

Cena: 280 €
PokušeniePokušenie
Číslo položky: 117028
Voľný predaj

Cena: 120 €