Edita Vološčuková

Zobraziť signatúry

(1951-)
Miesto narodenia: Stropkov

Edita Vološčuková sa narodila v roku 1951 v Stropkove. V súčastností žije a tvorí v Prešove. Rodáčka zo Stropkova je absolventkou KVV na FF UPJŠ v Prešove a od roku 1987 pôsobí na KVVU FHPV PU v Prešove ako odborná asistentka. Je členkou umeleckého Združenia pre umenie KATEDRUM pri Výtvarnej únii Slovenska a členkou ASA. V umeleckej tvorbe sa venuje grafike, počítačovej grafike, práci s autorským papierom, objektu, intermédiám a knižnej grafike. Je autorkou viacerých zrealizovaných umeleckých projektov – Medzinárodný projekt Trojhraničie (PL-SK-UA-HU), Prelúdium starého domu, Za zrkadlom, Recycling - art, Komunikácia, Genius loci, Lietanie a viacerých land – artových akcií .
Je spoluautorkou vizuálnej časti intermediálneho projektu Lovci snov (Chazarský slovník), realizovaného v Prahe na Palmovke a hudobno – výtvarného projektu Dunaj (podľa R. Magrisa) realizovaného v Prahe na Palmovke a v Moskve.
Umelkyňa vystavuje doma aj v zahraničí, jej diela sú majetkom umeleckých a súkromných zbierok po celom svete. Zúčastňuje sa umeleckých a vedeckých sympózií, pripravuje Metodické dni a workshopy pre učiteľov výtvarnej výchovy.

Autorove diela v priamom predaji

ŠamanŠaman
Číslo položky: 63566
Voľný predaj

Cena: 40 €