Béla Kádár

Zobraziť signatúry

(1877-1956)

Béla Kádár sa narodil 14. 6. 1877 v Budapešti, zomrel 22. 1. 1956 tamže. Študoval v Budapešti na kresliarskej škole (prof. Balló), neskôr na Akadémii výtvarných umení v Mníchove. Absolvoval študijné pobyty v Nemecku, Rakúsku a Francúzsku. Po návrate do Maďarska sa začal venovať kresbe, ktorú potom dodatočne doštudoval v Mníchove a Budapešti. Prvý vystavený obraz mal v Műcsarnoku. Od 1906 pravidelne vystavoval v Nemzeti Salóne. Získal viacero ocenení. 1907 absolvoval študijný pobyt v Holandsku, 1910 študijný pobyt v umeleckej kolónii v Nagybányi. Po skončení vojny sa inšpiroval avntgardným dianím v Berlíne, kde bol členom spolku „Der Sturm Gruppe“. 1928 absolvoval cestu do USA, kde aj vystavoval. V počiatkoch tvorby sa venoval naturalistickým motívom. Veľký vplyv naňho mal Rippl-Rónai, M. Chagall, H. Campendonk. Neskôr sa podľa vzoru H. Scheibera začal venovať expresionistikej abstrakcii. Vplyv folklóru je cítiť v dekoratívnych sklonoch jeho maliarstva. Z literatúry: Kolektív autorov: Kortárs Magyar Műveszeti lexikon, 1993-2000, str.251.