Aurel Kajlich

Zobraziť signatúry

(1901 - 1973)
Dátum narodenia: 28.11.1901
Miesto narodenia: Tura Lúka

Aurel Kajlich sa narodil 28. 11. 1901 v Turej Lúke, okr. Senica, zomrel 9. 10. 1973 v Piešťanoch. 1926-29 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Švabinský), 1932-33 bol na študijnom pobyte na Škole dekoratívnych umení v Paríži, 1934-35 pôsobil ako maliar, 1936-37 návrhár Slovenskej grafie v Bratislave, od 1946 maliar v Piešťanoch. V závere života uverejnil niekoľko memoárových čŕt. Z literatúry: Váross, M.: Aurel Kajlich. Bratislava 1971.