Aghamyan Varuzhan

Zobraziť signatúry

(1957-)
Miesto narodenia: Jerevan

Varuzhan Aghamyan sa narodil v roku 1957 v Jerevane (Arménsko). Od roku 1999 žije a tvorí v Košiciach. Absolvoval Strednú umeleckú školu so zameraním na maľbu na porcelán. Na Umeleckej akadémii vyštudoval maľbu a architektúru a už počas štúdia sa zúčastnil množstva výstav doma i v zahraničí. Pôsobil ako divadelný scénogram orientovaný na plagátovú tvorbu. Po ukončení vysokoškolského štúdia viedol školu výtvarného umenia a stal sa členom UNESCO. Po roku 1989 žil v Čechách, na Slovensku, v Poľsku i na Sibíri. Jeho diela sa nachádzajú vo Fonde ministerstva kultúry Arménskej republiky, ako aj v súkromných zbierkach vo viacerých štátoch (Nemecko, Kanada, Anglicko...)

Štúdium

1977 - absolvoval umeleckú školu so špecializáciou:Maľba na porceláne.
1985- licencovaný na Vysokej škole umenia a stal sa členom Aliance maliarov arménskej republiky
1985-1989- vodca umeleckej školy
1989- stal sa členom Aliance ar UNESCO