Lucia Gaľová

Dátum narodenia: 14.1.1980
Miesto narodenia: Košice

Lucia Gaľová sa sa narodila v roku 1980 v Košiciach.
Výtvarnému umeniu sa venuje už od detstva. V roku 1998 ukončila štúdium na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach a v roku 2008 na Akadémii výtvarných umení v Prahe, kde sa venovala kresbe, maľbe a reštaurovaniu maľby.

Autorove diela:

Názov diela:

Zátišie s kvetmi

Názov diela:

Praha