Lucia Fabová

(1985 - )

Miesto narodenia: Trenčín

Mgr. Art Lucia Fabová sa narodila v roku 1985 v Trenčíne. Vyštudovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení,v ateliéri súčasnej maľby a v ateliéri Voľné výtvarné umenie u prof. Františka Hodonského akad.mal. V súčasnosti sa venuje najmä veľkoformátovej maľbe a grafike.Aktívne vystavuje na území SR,ČR,IT. Každá séria jej obrazov má osobitý charakter.Odráža sa v nich sebaflexia, konfrontácia s okolitým svetom, zážitkami a posunmi,sen i realita, príbehovosť.Často využíva symbolické znaky,ktoré možno viacvýznamovo dešifrovať, čo je však autorkiným zámerom, lebo ako sama hovorí,na základe výkladu jej diela iným elementom,pochopí nie len jeho myšlienkové pochody ale získa iný nový pohľad na vlastnú tvorbu.

Autorove diela:

Názov diela:

TURQUOISE SPACE

Názov diela:

The concert of originality

Názov diela:

RED RIVER (ČERVENÁ RIEKA)

Názov diela:

OKO BERE

Názov diela:

Moj sen je..

Názov diela:

MASS(HMOTA)

Názov diela:

LIVING MASS 5

Názov diela:

INTEGRATION

Názov diela:

IN TIME ( V ČASE)

Názov diela:

EURAZIA

Názov diela:

Dream is

Názov diela:

DÉJA VU1

Názov diela:

DÉJA VU 3

Názov diela:

DÉJA VU 2