Vasilij Andrejevič Tropinin

Zobraziť signatúry

(1776 - 1857)
Dátum narodenia: 19.3.1776
Miesto narodenia: Karpovka ( Rusko )

Vasilij Andrejevič Tropinin (rus. ??????? ????????? ????????) - známy ruský maliar obdobia romantizmu, sa narodil 19. marca 1776 v dedine Karpovka v Novgorodskej gubernii , zomrel 4. mája 1857 v Moskve. Narodil sa vlastne ako nevoľník a v tomto postavení prežil väčšinu svojho života. Bol však obľúbencom grófa Münnicha a grófa Arkadija Markoffa, ktorý mu pomohol k prijatiu na petrohradskú Akadémiu výtvarného umenia. Tu študoval u S. S. Sčukina (1799-1804). Po absolvovaní tejto výtvarnej školy sa usadil v Moskve. Slobodu získal až po štyridsiatke. Maľoval svoje krajinky a žánrové obrazy („Starý žobrák“, „Krajkárka“, „Albáská dievka vo dverách“...) a najmä portréty (N. M. Karazmina, K. A. Lebrechta, A. S. Puškina, L. P. Tatiščeva, N. V. Gogoľa, cára Mikuláša I.). Tropininova tvorba obsahuje asi 3 000 obrazov. Dnes sú v majetku Ruského múzea v Petrohrade, Tretiakovskej galérii v Moskve, v Moskovskom Puškinovom múzeu a v súkromných zbierkach. Za najhodnotnejšie sa pokladajú „Portrét Alexandra Puškina“, „Krajkárka“ a „Vyšívačka zlatom“.