Jaroslav Šmídra

Zobraziť signatúry

(1909 - 1986)
Dátum narodenia: 16.4.1909
Miesto narodenia: Hlinsko

Jaroslav Šmídra bol známy český maliar, grafik a sochár. Narodil sa 16.4.1909 . Vyštudoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe (sochárstvo a keramiku ) a figurálnu maľbu u prof. Švabinského na AVU. Absolvoval aj študijnú cestu do Paríža. Jeho realistická maľba je svojim krajinárskou a figurálnou tematikou úzko spojená s rodným Hlinskom. Vystavoval v Pardubiciach, Hradci Králove, Havličkovom Brode, Chrudimi... Jeho zbierka je súčasťou východočeskej galérie.