Helena Pavlenko

Zobraziť signatúry

(1969 - )
Dátum narodenia: 28 07 1969
Miesto narodenia: Kyjev, Ukrajina

Narodila sa 28. júla 1969. Jej diela sú v súkromných zbierkach.

Výstavy

1196-Naomi (Národnej akadémie umení) 1998 NUAU (člen Národného zväzu umelcov Ukrajiny)
1991-2011-zúčastnila sa umeleckých výstav na Ukrajine a ďalších krajinách

Autorove diela v priamom predaji

????????????
Číslo položky: 28157
Voľný predaj

Cena: 680 €