Alexej Savrasov

Zobraziť signatúry

(1830 - 1897)
Dátum narodenia: 24.5.1830
Miesto narodenia: Moskva

Alexej Kondratovič Savrasov (rusky: ??????? ???????????? ????????) sa narodil 24. mája 1830 v rodine Moskovského obchodníka, zomrel 8.10.1897. Bol to veľmi uznávaný ruský maliar a tvorca lyrického krajinárskeho slohu. Začal už v rannom veku a v roku 1838 sa zapísal ako študent u profesora Rabusa na Moskovskej škole maliarstva, sochárstva a architektúry (absolvoval ju v roku 1850). Po jej skončení sa začal špecializovať na krajinomaľby. V roku 1852 prišiel na Ukrajinu. V roku 1854 na pozvanie veľkokňažnej Márie Nikolayevny sa sťahuje do o Petrohradu. Od roku 1857pôsobil Savrasov ako učiteľ na Moskovskej škole maliarstva, sochárstva a architektúry ( medzi jeho najlepších žiakov patrili napr. Isaac Levitan a Konstantin Korovin . V roku 1857 sa oženil so Žofiou Karlovnou - Hertzovou, sestrou historika umenia K. Hertza. V ich dome sa stretávali zberatelia umeleckých diel ,vrátane Pavla Treťjakova. Savrasov sa stal blízkym človekom Vasilie Perovej a tá mu pomohala pri presadzovaní sa v maliarských kruhoch. V roku 1860 odcestoval do Anglicka na medzinárodnú výstavu a následne aj do Švajčiarska, kde zotrval dlhšiu dobu na sebavzdelávanie európskeho umenia. V jednom zo svojich listov napísal, že žiadna akadémia na svete by mu nedala toľko praktických nápadov ako tieto svetové výstavy. Najviac ho ovplyvnil anglický maliar John Constable a švajčiarsky maliar Alexander Cala. Po návrate tvorí Savrasov krajinky, kde citovo znázorňuje prechod prírody od zimy do jari. Bol to nový typ lyrickej krajinomaľby, nazvaný neskôr kritikou ako náladové krajiny. Obrazy s touto tématikou mu priniesli značný záujem o jeho diela i spoločenskú slávu.

V roku 1870 sa stal členom skupiny Peredvižniki, na základe čoho sa názorovo rozchádza s vladnúcou garnitúrou i s podporou jeho akademického umenia. V roku 1871 mu zomiera dcéra, umelec upadol do psychickej krízy a na čas sa stáva alkoholikom Všetky pokusy jeho príbuzných a priateľov, aby mu pomoholi, boli márne. V posledných rokoch svojho života žil Savrasov vlastne ako chudák a bezdomovec. Opustili ho aj jeho priatelia a na jeho pohrebe v roku 1897 bol z nich prítomný iba Pavel Treťjakov- zakladateľ Treťjakovskej galérie. Tam sú uložené aj jeho najlepšie diela.
Pozn. Na svetových aukciách sa jeho diela dražia v cenách na milión eur.