Rastislav Kudláč

(1929 -)

Dátum narodenia: 3.7.1929
Miesto narodenia: Cífer

Akademický maliar Rastislav Kudláč sa narodil 3.7.1929 v Cíferi. Po ukončení vysokoškolského štúdia sa podieľal ako výtvarník na viacerých samostaných i kolektívnych výstavách. Známe sú aj jeho aktivity ako ilustrátora v publikačnej činnosti.