Elena Karakuľková

(1969 - )

Dátum narodenia: 25.7.1969
Miesto narodenia: Luck

Mgr. Elena Karakuľková sa narodila 25.7.1969 v meste Luck, na Ukrajine, kde vyštudovala odbor výtvarníctvo na Univerzite Lesi Ukrajinky. Od roku 1999 je majiteľkou kvetinárstva. Popri tom pôsobila ako učiteľka výtvarnej výchovy na umeleckej škole A.Ljubimova v Medzilaborciach. V poslednej dobe sa opäť intenzívne venuje umeleckej činnosti- maľba, kresba, grafika.

Autorove diela:

Názov diela:

Východ slnka

Názov diela:

Slnečnice II.

Názov diela:

Slnečnice I.

Názov diela:

Jablká

Názov diela:

Hrušky