Konštantín Palkovič

Zobraziť signatúry


PhDr. Konštantín Palkovič CSc. bol slovenský jazykovedec a publicista. Študoval na gymnáziu v Skalici a v Malackách. Absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde v rokoch 1961 - 1985 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg
Dátum narodenia: 12. októbra 1919
Úmrtie: 10. októbra 2008, Brodské
Knihy: Z detského folklóru v Lopašove..
. Študoval v r. 1939 – 1944 na Filozofickej fakulte Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra VŠVU
v Bratislave 1968 PhDr., 1981 CSc.
Konštantín Palkovič: Záhorácky slovník
sas.ujc.cas.cz › archiv
Vydavateľstvo HEVI, Bratislava 1997. 275 s. Mnohí slovenskí jazykovedci, či už pôsobili alebo pôsobia vo vedeckých ústavoch alebo na vysokých školách,

Konštantín Palkovič - Záhorská knižnica Senica
www.zahorskakniznica.eu › documents
Záhorská knižnica Senica. Konštantín P A L K O V I Č. Profesor PhDr. Konštantín Palkovič Csc., významný slovenský jazykovedec, dialektológ a regionalista,

Konštantín Palkovič - Obec Brodské
PhDr., synovec Marka Klaudiusa Čulena. Študoval v Skalici, Malackách a slovenčinu a filozofiu na FFUK. Učil v Banskej Bystrici, Piešťanoch a v Rakoviciach pri Piešťanoch vo volnom čase sa venoval výtvarnictvu