Ivana Bajusová

(1989 -)

Dátum narodenia: 18.5.1989

Narodená 18.5.1989 v Trebišove. Záujem o výtvarné umenie sa prejavil už v detstve. Vo svojej tvorbe prešla viacerými obdobiami v otázke témy či štýlu no momentálne sa venuje prevažne minimalistickej konceptuálnej maľbe.

Štúdium

Ukončený 2. stupeň výtvarného odboru na ĽŠU v Trebišove. Stredú školu vyštudovala na Škole úžitkového výtvarníctva v odbore konzervátorstvo a reštaurátorstvo. V súčasnosti študuje na Akadémii umení v Banskej Bystrici v odbore maľba, v ateliéri kresby u Akad. maliara Štefana Balázsa, ArtD., kde pokračuje v štúdiu na magisterskom stupni.

Autorove diela:

Názov diela:

Vlaková stanica

Názov diela:

Pohľad z okna

Názov diela:

Pohľad na cukrovar