Miron Špeník

Zobraziť signatúry

(1959 -)
Dátum narodenia: 6.10.1959
Miesto narodenia: Michalovce

Miron Špenik sa narodil 6. októbra 1959 v Michalovciach. V roku 1979 ukončil SPTŠ. V rokoch 1983 až 1985 súkromne študoval v Prahe u prof. Součeka a Nováka. Od roku 1997 je členom UBS. Od roku 1999 pracuje ako výtvarník v slobodnom povolaní.

Patrí k umelcom, ktorí osobitosťou svojho prejavu v súčasnom výtvarnom umení nachádzajú vlastné ja. Jeho obrazy majú vlastný rukopis, ktorým sa líšia od zvyčajného pohľadu na svet - odrážajú lásku, vášeň, ale i nepokoj srdca. Pocity, ktoré sa snaží zobraziť, sú veľmi intenzívne. Odvahu nachádza vo svojom presvedčení a bezprostrednom kontakte s prírodou.

Jeho snahou je preniesť svoje pocity a predstavy do ťahov štetca. Prostreníctvom neho potom pracovať s veľkými plochami a priestorom a ich vzájomnými vzťahmi.