István Réth

Zobraziť signatúry

(1884 - 1966)
Dátum narodenia: 1884
Miesto narodenia: Budapešť

István Réth patrí medzi najvýznamnejších umelcov 20. storočia, jeho diela sú početne zastúpené vo všetkých významných verejných i súkromných zbierkach.sa narodil v Budapešti v roku 1884 a zomrel v Paríži v roku 1966. Jeho prvým učiteľom bol Ladislav Mednyánszky, nekôr aj István Farkas, ktorého lekárom bol Alfrédov otec. Jeho blízkymi priateľmi boli František Kupka a Sonia Terk (Delaunay). 1910-12 vystavoval na Salon d’Indépendants a Salon d’Autumne, 1913 v berlínskej galérii Der Sturm a v roku 1933 sa stal členom skupiny Abstractión-Creatión. ( Lit.: Bartha, M. - László, K.: Magyar művészet és a Sturm. Basel-Budapešť, 1998).