István Príhoda

(1891-1965)

Miesto narodenia: Koložvár

Maďarský grafik, maliar. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti. Viackrát obdržal národnú cenu v grafike za techniku suchá ihla. Od 30 tych rokov bol vedúcim grafického odboru na Vysokej škole výtvarných umení.

Autorove diela:

Názov diela:

Tri dievčatá