Xénia Bergerová

Zobraziť signatúry

(1977 -)
Dátum narodenia: 13.7.1977
Miesto narodenia: Bratislava

Xénia Bergerová sa narodila 13. júla 1977 v Bratislave. V rokoch 1991-1995 študovala na Škole úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave. Štúdium v ateliéri maľby prof. Jána Bergera na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave ukončila v roku 2001. Počas vysokoškolského štúdia absolvovala semestrálnu stáž na Akademii Sztuk Pieknych (prof. S. Rodziński) v Krakove, Poľsko. V rokoch 2001-2004 absolvovala interné doktorandské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení (prof. Ľ. Hološka). Doktorský titul obhájila v roku 2006. V rokoch 2004-2009 Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2004 pôsobí ako odborná asistentka na Katedre reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Žije a tvorí v Bratislave.