David Bromley

(1960 - )

Dátum narodenia: 1960
Miesto narodenia: Sheffiekd

David Bromley je známy austrálsky maliar. Narodil sa v anglickom Sheffielde v roku 1960 , ale od roku 1964 žije s rodinou v Austrálii. Výtvarné vzdelanie získal v Adelaide, najprv ako sochár a keramikár, neskôr sa vrátil k maliarstvu. Od roku1980 začal vystavovať. Mal už , viac ako 30 samostatných výstav v Austrálii, v Európe, Veľkej Británii, Južnej Afrike, Ázii a Spojených štátoch. Momentálne patrí medzi veľmi žiadaných umelcov, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že posledné štyri roky získal cenu „ Archibadld Prize “ – čo je najprestížnejšou cenou z oblasti portrétu vo výtvarnom umení v Austrálii.