Walther H. J. Smeitink-Mühlbacher

Zobraziť signatúry

(1963-)
Dátum narodenia: 1963
Miesto narodenia: Doetinchem ( Holandsko)

V rokoch 1980-1985 absolvoval v Nijmegene vzdelanie v odboroch umelecké remeslo, dejiny umenia a textilná tvorba. Po absolutóriu pôsobil až do roku 1993 ako odborný učiteľ na Grafickom lýceu v Utrechte.Od roku 1994 pôsobí ako profesionálny výtvarník, vydavateľ, umelecký poradca a kurátor výstav. Doteraz pripravil bezmála sto samostatných výstav v rôznych holandských mestách, ale aj v Nemecku a Česku. Ešte bohatšia je účasť tohto mimoriadne plodného a komerčne úspešného autora na kolektívnych výstavách a projektoch moderného umenia v spomenutých krajinách. Na Slovensku absolvoval už tretíkrát Sninsky festival, ktorý považuje za mimoriadne podnetný a inšpiratívny.

Autorove diela v priamom predaji

Abstrakcia I.Abstrakcia I.
Číslo položky: 65359
Voľný predaj

Cena: 540 €