Henrik Pap

Zobraziť signatúry

(1864 - 1910)
Dátum narodenia: 28.6.1864
Miesto narodenia: Košice

Henrik Pap sa narodil 28.6.1864 v Košiciach, zomrel 4.7.1910 v Budapešti. Už na základnej škole v Budapešti sa prejavil jeho maliarský talent. V roku 1882 odchádza na Akadémiu do Mníchova, kde bol študentom profesora Ludwiga Löfftza. V roku 1897 sa vracia domov a pokračuje na majstrovskej škole Gyula Benczúra. V tom čase už bol uznávaným maliarom i výtvarným pedagógom. Prijali ho do Národnej spoločnosti výtvarných umení Maďarska. Získal niekoľko medzinárodných ocenení. V roku 1878 získal jeho obraz na medzinárodnej výstave vo Viedni zlatú medailu. Od roku 1886 bol pozývaný takmer na všetky významnejšie zahraničné výstavy. Jeho diela sú majetkom Národných galérii v Budapešti, Florencii, Viedni... Ako štyridsaťšesť ročný mal nečakané psychické problémy, prestal pracovať a nakoniec 4.7.1910 skočil do Dunaja, kde sa utopil.