Marcel Gallik

(1971 - )

Dátum narodenia: 1971

Pochádza zo Slovenskej Vsi. Od mala sa u neho výrazne prejavovalo výtvarné nadanie, ale aj všeobecne umelecký smer a cítenie. Nemá formálne umelecké vzdelanie. Oslovili ho diela a technika holandských a talianskych majstrov a pastelová technika J. B. S. Chardina. Z techník využíva najmä olejomaľbu, temperu, pastel. Venuje sa portrétom, krajinomaľbe a vo svojej originálnej tvorbe využíva reč symbolov a znakov, ktorými sa snaží vytvoriť príbeh, množstvo zamyslení, zastavení, núti človeka uvažovať i objavovať zároveň. Jeho diela sú prevažne v súkromných zbierkach na Slovensku a v zahraničí.V minulosti sa zúčastnil niekoľkých výstav a súťaží doma ako aj v zahraničí a to medzinárodných súťaží organizovaných Saatchi Art v Los Angeles a Drawing Art v Londýne.

Autorove diela:

Názov diela:

Zátišie s ovocím a medenými nádobami

Názov diela:

Za červenou čiarou

Názov diela:

Svetlo v tmách

Názov diela:

Štrbské pleso

Názov diela:

Samota

Názov diela:

Reprodukcia P.Picasso: Self-Portrait

Názov diela:

Reprodukcia P.Picasso: Nahá v sochárskom ateliéry

Názov diela:

Reprodukcia J.B.S.Chardin: The Water tank

Názov diela:

Reprodukcia J.B.S.Chardin: Pears,Walmuts and Glass of Wine

Názov diela:

Reprodukcia E.Munch: Výkrik

Názov diela:

Julius Caesar - štúdia

Názov diela:

Buď svetlo

Názov diela:

Beh času