Alberth Ferenc

Zobraziť signatúry

(1883 - 1959)

Maďarský umelec Alberth Ferenc študoval v rokoch 1904 - 1912 v Budapešti a ešte v roku zavŕšenia svojej výučby založil Spirituálne združenie umelcov. Vo svojej tvorbe sa venoval sakrálnej i profánnej tematike. Hlavným námetom jeho malieb však bola krajina, najmä tajuplnou atmosférou nasiaknuté bažinaté kraje s prirodzenou kombináciou ich špecifických prírodných prvkov. Jeho percepcia zimnej krajiny s ústrednou trojicou pokrútených stromov poukazuje na primárne zmyslové očarenie prírodou a hlbšie prenikanie k podstate genia loci daného miesta. Kumšt Ferencovej práce so štetcom tkvie v tupých úderoch, ktoré spôsobujú miesenie farbiva bez splývavých prechodov.