Milan Podžuban

Zobraziť signatúry

(1960 - )
Dátum narodenia: 3.9.1960

Ing. Milan Podžuban, Michalovčan, (nar. 3. 9. 1960), vyštudoval konštrukciu a dizajn v odbore prístrojovej, regulačnej a meracej techniky na terajšej Technickej univerzite v Košiciach.
Od roku 1986 sa profesionálne venuje dizajnu, vynálezcovstvu a vývoju strojov a technológií na triedenie a zhodnocovanie odpadov.
Popri profesionálnej práci je od roku 1976 priaznivcom na Slovensku aj v zahraničí známy ako dlhodobý sólista a tanečný pedagóg folklórneho súboru Zemplín.
V rokoch 1988 -1989 študoval choreografiu ľudového tanca a ako choreograf pôsobil v súboroch Jahodná a Hornád v Košiciach, Poľana a Jánošík (Ondráš) v Brne, Zlatý Klas a Michalovčan, Strážčan a v neposlednom rade v súbore Zemplín s choreografiou „Figliarka zo Žipova“, ktorú interpretačne s bravúrou zvládol a predstavil aj v Bratislave Janko Ďurovčík.
Folklóru sa venuje aj v súčasnosti. V roku 2011 už ako 50-tnik získal s manželkou na celoštátnej súťaži sólistov tanečníkov prvé miesto s vlastnou choreografiou podľa autentických ukážok pána Milana Hvižďáka z jeho rodnej obce Úbrež a v roku 2012 dostali pozvanie túto choreografiu prezentovať aj vo Východnej.
Folklóru vďačí za najvzácnejšie zážitky, vzťahy a nezabudnuteľné osudové stretnutia.
Folklór je pre neho zdrojom sily, vitality, entuziazmu, nápadov a teraz aj novou inšpiráciou a múzou.
V marci tohto roku (2013) namaľoval svoje prvotiny a v súčasnosti maľuje obrázky, s folklórnou tematikou, v ktorých spája svoje dizajnérske, choreografické a tanečné vlohy.