Roman Vaček

Zobraziť signatúry

Roman Vaček má 22 rokov. Vo voľnom čase sa venuje umeniu, kresbe, maľbe a modelovaniu.
Chodí na základnú umeleckú školu . Umenie ho baví a napĺňa.

Autorove diela v priamom predaji

HulkHulk
Číslo položky: 44919
Voľný predaj

Cena: 50 €