Renáta Kačová

Zobraziť signatúry

(1968 - )
Dátum narodenia: 1968
Miesto narodenia: Bardejov

Renáta Kačová sa narodila v r.1968 v Bardejove. Od svojho detstva sa venovala predovšetkým hudbe a spievaniu. Svoju spevácku kariéru ukončila v r.2011.V auguste r.2013 sa začala venovať výtvarnému umeniu-hlavne maľbe, ktorá ju veľmi očarila. V r.2015-2018 študovala na UTV-Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor: kresba-maľba. Maľba sa stala pre ňu vášňou a životným poslaním.

OCENENIA:

r.2015 Výtvarné spektrum,krajské kolo-čestné uznanie r.2016 Výtvarné spektrum,celoštátne kolo –CENA r.2017 Výtvarné spektrum,krajské kolo-CENA r2017 Výtvarné spektrum,celoštátne kolo-čestné uznanie
r.2018 Výtvarné spektrum,krajské kolo-čestné uznanie
r. 2019 Výtvarné spektrum,krajské kolo-CENA
r.2019 Výtvarné spektrum,celoštátne kolo –HLAVNÁ CENA
r.2019 Výtvarné spektrum,CENA PREDSEDU Trenčianskeho samospr.kraja

VÝSTAVY:

r.2018 SOS Banská Bystrica
r.2019 Primaciálny palác, Bratislava

Autorove diela v priamom predaji

Vôňa lúkyVôňa lúky
Číslo položky: 117754
Predané

Cena: 370 €
VIA MIAVIA MIA
Číslo položky: 117190
Voľný predaj

Cena: 330 €
V PRVEJ LÍNIIV PRVEJ LÍNII
Číslo položky: 110447
Voľný predaj

Cena: 455 €
TOSCATOSCA
Číslo položky: 111476
Voľný predaj

Cena: 850 €
SudičkySudičky
Číslo položky: 71045
Voľný predaj

Cena: 950 €
SPOJENIESPOJENIE
Číslo položky: 111577
Voľný predaj

Cena: 220 €
Sonáta pre 30 dušíSonáta pre 30 duší
Číslo položky: 99676
Voľný predaj

Cena: 185 €
S P I R I T U A L I T YS P I R I T U A L I T Y
Číslo položky: 117076
Voľný predaj

Cena: 690 €
S E R E N I T YS E R E N I T Y
Číslo položky: 117077
Voľný predaj

Cena: 590 €
RUDIRUDI
Číslo položky: 99729
Voľný predaj

Cena: 280 €
POKORAPOKORA
Číslo položky: 83040
Voľný predaj

Cena: 680 €
Pohľad do ticha 1Pohľad do ticha 1
Číslo položky: 45039
Voľný predaj

Cena: 330 €
NEPRESTÁVAJ SNÍVAŤNEPRESTÁVAJ SNÍVAŤ
Číslo položky: 108915
Voľný predaj

Cena: 695 €
LIMITYLIMITY
Číslo položky: 99393
Voľný predaj

Cena: 650 €
LIBERTY I.LIBERTY I.
Číslo položky: 74259
Voľný predaj

Cena: 830 €
LEONALEONA
Číslo položky: 76119
Voľný predaj

Cena: 950 €
Každý má tajomstváKaždý má tajomstvá
Číslo položky: 58068
Voľný predaj

Cena: 420 €
HodnotyHodnoty
Číslo položky: 84518
Voľný predaj

Cena: 320 €
FLORAL IV.FLORAL IV.
Číslo položky: 93741
Voľný predaj

Cena: 195 €
FLORAL III.FLORAL III.
Číslo položky: 93737
Voľný predaj

Cena: 240 €
FLORAL II.FLORAL II.
Číslo položky: 93736
Voľný predaj

Cena: 240 €
E L E M E N T YE L E M E N T Y
Číslo položky: 117095
Voľný predaj

Cena: 590 €
CELERITASCELERITAS
Číslo položky: 101150
Voľný predaj

Cena: 495 €
Biela ostáva bielouBiela ostáva bielou
Číslo položky: 99614
Voľný predaj

Cena: 460 €
B R Á N AB R Á N A
Číslo položky: 114353
Voľný predaj

Cena: 950 €