Renáta Kačová

(1968 - )

Dátum narodenia: 1968
Miesto narodenia: Bardejov

Renáta Kačová sa narodila v r.1968 v Bardejove. Od svojho detstva sa venovala predovšetkým hudbe a spievaniu. Svoju spevácku kariéru ukončila v r.2011.V auguste r.2013 sa začala venovať výtvarnému umeniu-hlavne maľbe, ktorá ju veľmi očarila. V r.2015-2018 študovala na UTV-Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor: kresba-maľba. Maľba sa stala pre ňu vášňou a životným poslaním.

OCENENIA:

r.2015 Výtvarné spektrum,krajské kolo-čestné uznanie r.2016 Výtvarné spektrum,celoštátne kolo –CENA r.2017 Výtvarné spektrum,krajské kolo-CENA r2017 Výtvarné spektrum,celoštátne kolo-čestné uznanie
r.2018 Výtvarné spektrum,krajské kolo-čestné uznanie
r. 2019 Výtvarné spektrum,krajské kolo-CENA
r.2019 Výtvarné spektrum,celoštátne kolo –HLAVNÁ CENA
r.2019 Výtvarné spektrum,CENA PREDSEDU Trenčianskeho samospr.kraja

VÝSTAVY:

r.2018 SOS Banská Bystrica
r.2019 Primaciálny palác, Bratislava

Autorove diela:

Názov diela:

Vôňa lúky

Názov diela:

VIA MIA

Názov diela:

V PRVEJ LÍNII

Názov diela:

TOSCA

Názov diela:

Sudičky

Názov diela:

SPOJENIE

Názov diela:

Sonáta pre 30 duší

Názov diela:

Slnečnice

Názov diela:

S P I R I T U A L I T Y

Názov diela:

S E R E N I T Y

Názov diela:

RUDI

Názov diela:

Premeny

Názov diela:

POKORA

Názov diela:

Pohľad do ticha 2

Názov diela:

Pohľad do ticha 1

Názov diela:

NEPRESTÁVAJ SNÍVAŤ

Názov diela:

LIMITY

Názov diela:

LIBERTY I.

Názov diela:

LEONA

Názov diela:

Každý má tajomstvá

Názov diela:

Hodnoty

Názov diela:

FLORAL IV.

Názov diela:

FLORAL III.

Názov diela:

FLORAL II.

Názov diela:

E L E M E N T Y

Názov diela:

Dáma s ružami

Názov diela:

CELERITAS

Názov diela:

Biela ostáva bielou

Názov diela:

Biela ostáva bielou

Názov diela:

B R Á N A

Názov diela:

ANALÝZA