Milan Thomka Mitrovský

Zobraziť signatúry

Dátum narodenia: 1. 7. 1875
Miesto narodenia: Martin

Narodil sa 1. 7. 1875 v Martine, zomrel 30. 10. 1943 v Martine. 1894-96 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Pirner), 1896-98 na Akadémii výtvarných umení v Mníchove (prof. Hackl). 1898-1901 bol na študijnom pobyte v Taliansku (Florencia). Potom žil vo Viedni, od 1914 v Martine. Bol aktívnym členom vedenia Spolku slovenských umelcov v Martine. 1902 sa zúčastnil na výstave slováckych výtvarníkov v Hodoníne. Z literatúry: Tilkovský, V.: Výtvarná pozostalosť Milana T. Mitrovského. Bratislava 1943; Váross, M.: Slovenské výtvarné umenie 1918-1945. Bratislava 1960, s.48-50; Váross, M.: Výtvarný život na Slovensku začiatkom 20. storočia. Bratislava 1971, s. 40-43.

Milan Thomka Mitrovský

Zobraziť signatúry

(1875-1943)
Dátum narodenia: 1.7.1875
Miesto narodenia: Martin

Milan Thomka-Mitrovský sa narodil 1.7.1875 v Martine, zomrel 30.10.1943 v Martine.Bol známy jako maliar a spisovateľ. Výtvarné vzdelanie získal v Prahe, Mníchove a v Taliansku. V r. 1914 – 1943 pôsobil v Martine, kde sa utvoril klub spisovateľov a literátov “felibrov”.
Vytvoril množstvo portrétov spisovateľov a dejateľov, figurálnych kompozícii, zátišia i kópie svetových maliarov. Za novelu Pani Helene získal r. 1930 štátnu cenu. V r. 1923 – 1928 vychádzali jeho Listy bratislavským felibrom.