Josef Drha

Zobraziť signatúry

(1912-2009)
Dátum narodenia: 3.3.1912
Miesto narodenia: Ostrava

Josef Drha, vlastným menom Jozef Deingruber, sa narodil 3. marca 1912 v Ostrave - Hulvákách ako tretie zo šiestich detí. Jozefov otec František pracoval ako zámočník, matka viedla domácnosť a starala sa o rodinu; robotnícke prostredie, v ktorom chlapec vyrastal, mu však nezabránilo nájsť si cestu ku kreslenie a neskôr k maľovaniu. Napriek vrodenému zrakovému postihnutiu - videl len na ľavé oko - jeho túžba po maľbe obrazov bola natoľko silná, že sa výtvarná tvorba stala jeho celoživotným poslaním.
Po absolvovaní všeobecnej a následne meštianskej školy sa Josef Deingruber vyučil maliarom izieb. Tomuto zamestnaniu sa však venoval len krátko.
V neistej dobe tridsiatych rokov (1930-1936) navštevoval Masarykovu vyššiu ľudovú univerzitu a potom bral súkromné hodiny krajinomaľby u Viliama Wunscheho a aktu u Jána Obšila. Svoje štúdiá zavŕšil v roku 1945.
V tom istom čase - v rokoch 1935-1947 je už Deingruber zamestnaný ako jeden zo štyroch maliarov v ateliéri Antonína Jemelka, ktorý vytvára obrazy na zákazku pre širokú verejnosť. Už vtedy svoje obrazy signoval J. D. Gruber. Hľadanie osobitého prístupu k umeniu ho v roku 1946 priviedlo k ďalšej, tentoraz už definitívnej zmene umelcovho mená, z Jozefa Deingrubera sa stal Jozef Drha.
Po druhej svetovej vojne sa Drha intenzívne venuje maľbe. V roku 1947 sa stáva členom Združenia výtvarných umelcov moravských v Moravskej Ostrave a o dva roky neskôr je jeho tvorba prvýkrát prezentovaná na výstave (spoločné s Augustynom Handzelemom) v Dome osvety v Hrabúvke . S postupom času sa jeho plátna objavujú vo výstavných sieňach celého kraja, v roku 1949 ich má možnosť zhliadnuť aj pražské publikum na kolektívnej výstave s názvom Výtvarník medzi baníkmi. Obrazy Jozefa Drhu prenikajú aj za hranice vtedajšieho Československa. V roku 1962 vystavuje v Katoviciach, neskôr napr. vo Volgograde, Drážďanoch či Paríži .
Drhove diela charakterizujú výjavy z Beskýd a tiež Sliezska, ako krajinár zachytil pri svojich cestách motívy východočeskej a juhočeskej krajiny, ale aj mnohé motívy slovenskej krajiny napr. Tatier. Venoval sa však aj téme ostravskej industrializácie a jej prítomnosti vo všednodennosti regiónu. Známe sú napríklad jeho maľby s vyobrazením kostola sv . Kataríny v Ostrave Hrabové alebo obrazy obyčajných ľudí pri práci na poli. Autorova všestranná tvorivá osobnosť sa nebránila ani maľbe zátiší a aktov. Od samých počiatkov svojej umeleckej dráhy sa venoval sakrálnej nástennej maľbe. Už v roku 1945 sa spolupodieľal (s Janom Obšilom) na výzdobe kostola v Bělotíne, nasledovali práce v Brezové, Dětmarovice (1957) a vo Svinov (1957). Bývalú kláštornú kaplnku, ktorá je dnes sídlom rektorátu Ostravskej univerzity, zdobí jeho nástenná maľba s názvom České nebe. Prevažnú časť jeho diela predstavuje olejomaľba, avšak v širokom repertoári Jozefa Drhu môžeme nájsť aj nejednu grafiku.
V roku 1952 bol vyznamenaný svojím rodným mestom Cenou mesta Ostravy za maliarske dielo. Miestne Galéria výtvarného umenia tiež vlastnia veľkú časť Drhových obrazov - jeho plátna však môžeme nájsť aj v zbierkach Národnej galérie v Prahe alebo Východočeskej galérie v Pardubiciach.
Jozef Drha zomrel 22. decembra 2009.