Béla Barsi

(1872 - 1913)

Miesto narodenia: Hungarian

Autorove diela:

Názov diela:

Usadlosť