Pavol Kráľ

Zobraziť signatúry

(1953 - )
Dátum narodenia: 7.9.1953
Miesto narodenia: Žilina

Akademický maliar Pavol Kráľ sa narodil 7.9.1953 v Žiline.
Absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (1973 - 79).
Venuje sa maľbe, kresbe, grafike, grafickému designu, kamennej mozaike a realizáciám v architektúre. Svoju tvorbu predstavil na desiatkach autorských výstav a viac než sto kolektívnych výstavách na Slovensku i v zahraničí.
Zúčastnil sa na desiatkach plenérov, workshopov a sympózií na Slovensku i v zahraničí.
Je zastúpený v zbierkach Slovenskej národnej galérie Bratislava, Považskej galérie Žilina, Stredoslovenskej galérie Banská Bystrica, Galérie umeleckých sympózií Banská Štiavnica, Galérie Serafin Viedeň, Kancelárie prezidenta Českej republiky, Nadácie Pohraničie, Sejny – Poľsko, Slovenskej sporiteľne, spoločnosti Capital Invest a ďalších verejných i súkromných zbierkach doma i v zahraničí (Nemecko, Belgicko, USA, Nórsko, Švajčiarsko, Kanada, Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Lichtenštajnsko, Francúzsko).
Popri vlastnej tvorbe je aktívne činný v oblasti výtvarného umenia i kultúry vôbec, napr.: zúčastnil sa na príprave moderného festivalu klasickej hudby Hudobné záhrady Bratislavy, performance na hudobnom festivale Viva Musica a na projekte Memory Day, vykonával mnohé funkcie (predseda Spoločnosti voľných výtvarných umelcov, predseda Dozornej rady a manažér pre zahraničie Slovenskej výtvarnej únie, delegát v celosvetovej organizácii výtvarných umelcov IAA / AIAP). V súčasnosti je predsedom výtvarnej komisie autorskej spoločnosti LITA, zastupuje výtvarných umelcov v 5-člennom grémiu Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu. V novembri 2007 bol zvolený za predsedu Slovenskej výtvarnej únie.
Žije a tvorí v Bratislave.