Dušan Janoušek

Zobraziť signatúry

(1928 - 1996)
Dátum narodenia: 13.8.1928
Miesto narodenia: Prostějov

Dušan Janoušek sa narodil 13. augusta v Prostejove v roku 1928. Vyštudoval Vyššiu školu umeleckého priemyslu v Brne u profesora Karla Langera (1945-50) a pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave u profesora Nevana (1950-53). Po ukončení štúdií v roku 1953 pôsobil ako výtvarný pedagóg na JSS v Čadci, na pedagogickej škole v Košiciach a v Prostějove (1955), kedy sa do Prostějova vrátil. Od roku 1959 bol ustanovený odborným asistentom na pedagogickej fakulte UP v Košiciach a neskôr docentom (v roku 1973 rehabilitoval u profesora C. Búdy a B. Laciny). Bol prodekanom a viedol výtvarnú katedru. V roku 1984 bol menovaný vysokoškolským profesorom pre odbor výtvarnej výchovy so zameraním na kresbu a grafiku. Jeho vlastná umelecká tvorba bola v oblasti kresby, maľby, úžitkového umenia a najmä grafiky (obálky publikácií, čestné uznania, plagáty, pozvánky), hlavne pre festival Wolkrův Prostějov. Z monumentálnej tvorby to sú diela (art protis , keramika) pre Brno, Blatnici a Prostějov. Vytvoril cez 500 exlibris a na 200 novoročeniek . Zahajoval súborné výstavy výtvarných umelcov. Bol dlhoročným spolupracovníkom Múzeá Prostějovska a redakcia Štafety. V prostějovskej kultúrnej oblasti bol činný 45 rokov. V grafike rozvíjal figurálne prvky s vnútorným zaujatím a tvorivou fantáziou . Vyjadroval svoje estetické a etické predstavy, svoje videnie dramatickosti života. Zrkadlil osobné. Túžbu pre harmonickosti a krásu , odpor proti násiliu a deštrukcii. Publikoval stati a štúdie z oblasti výtvarnej kultúry. Za svoju prácu získal rad cien a medailí a to za tvorbu knižnej značky a voľnú grafiku . Usporiadal 43 samostatných výstav. V Prostějove deväť. Prvý v roku 1951 a potom v rokoch 1956, 1966, 1967, 1969, 1974, 1977, 1983, 1985. Posledný v roku 1993 v Múzeu Prostějovska k svojim 65. narodeninám. Jeho diela sú zastúpené v rade našich i zahraničných galériach:
Múzeum umenia v Košiciach , Moravská galéria v Brne, Galéria výtvarného umenia v Ostrave, Galéria MP v Prostějove, Stredočeská galérie v Prahe, Galéria výtvarných umení v Ostrove nad Ohří, Galéria exlibris v Chrudimi, Moderná galéria Skopja, Galéria Sint - Niklass, Rijksmuseumš - Gravenhaqe, Múzeum umenia Frederikshaven, Svetové múzeum tlačiarenského umenia Mainz. Zomrel 31. januára 1996 v Prostějove.