Cyril Bouda

(1901-1984)

Dátum narodenia: 14.11.1901
Miesto narodenia: Kladno

Bol český maliar, ilustrátor a profesor na Karlovej univerzite.
Narodil sa v Kladne, ale väčšinu života prežil v Prahe. Obaja rodičia Cyrila Boudy boli výtvarníci; otec bol stredoškolským profesorom kreslenia, matka Anna umelecko-priemyselnou výtvarníčkou, sestrou sochárov Stanislava a Vojtecha Suchardovcov.
V roku 1923 absolvoval Bouda Umelecko-priemyselnú školu v Prahe u Františka Kyselu, v roku 1926 zakončil štúdium na Akadémii výtvarných umení v Prahe, kde študoval u Maxa Švabinského. Ďalej bol na AVU asistentom T. F. Šimona. V rokoch 1946-1972 pôsobil ako pedagóg a neskôr ako profesor na Pedagogickej fakulte UK v Prahe a v Brandýse nad Labem (1964-1972).
Žil v záhradnom domčeku vo Vlašskej ulici na úpätí Petřína. Jeho syn Jiří Bouda sa stal tiež grafikom.
Venoval sa najprv voľnej grafike (suchá ihla, farebný lept, litografia) a maľbe obrazov. Je však známy predovšetkým ako mnohostranný a veľmi usilovný autor úžitkovej grafiky. Celý život pracoval ako ilustrátor kníh, zvlášť rozprávok, českých povestí, humoristických a historických kníh (napríklad Pražské legendy Františka Langera, Staré pověsti pražské Václava Cibuly, Kocourkov). Svoje ilustrácie prevádzal tiež do podoby kreslených filmov (napríklad rozprávku Hrnečku vař!). Zvládal veľa grafických techník, drevoryt a mediryt, lept a najmä litografiu. Bol i grafikom-návrhárom československých známok. Vytvoril tiež návrhy pre vitráže (v katedrále sv. Víta okno v severnej lodi pri Hilbertovej klenotnici) a návrh panoramatickej tapisérie mesta Prahy (Praha - matka měst, pre hotel International v Dejviciach, 1958, druhá verzia bez Stalinovho pomníka bola utkaná pre budovu Národného zhromaždenia 1960). Cyril Bouda zomrel 29. augusta 1984.