Josef Váchal

Zobraziť signatúry

(1884-1969)
Dátum narodenia: 23.9.1884
Miesto narodenia: Milavče pri Domažliciach

Josef Váchal bol český maliar, grafik, ilustrátor, sochár, rezbár a tiež spisovateľ a básnik. Jeho tvorba bola ovplyvnená expresionizmom a prvky symbolizmu, naturalizmu a secesie, pokúšal sa však o vlastné štýlovo nevyhranené umelecké vyjadrenie. Hlavná časť jeho diela spadá do obdobia prvej republiky, naopak za komunistického režimu mal existenčné problémy. Medzi najznámejšie diela patrí kniha Krvavý román alebo ilustrácie k Demlová Hradu smrti. Počas svojho života nebol docenený, istého uznania sa mu dostalo až titulom zaslúžilý umelec v roku 1969. Zomrel 10. mája 1969 Studeňany u Jičína.