Vilém Topinka

Zobraziť signatúry

(1909-1977)
Dátum narodenia: 22.5.1909
Miesto narodenia: Prostějov

Samouk Vilém Topinka sa narodil 22. mája 1909 v Prostějove. Topinková cesta k umeniu nebola ľahká. Jeho otec (obuvník) pochádzal z Brna, matka z Boskovic. Keď mu bolo 13 rokov, osirel. Odišiel z mešťanky a išiel do učenia za maliara izieb, dekorácií a písma. Chcel byť maliarom, márne sa snažil dostať na maliarsku akadémiu, na ktorú rovnako nemal ani finančné prostriedky. Usilovne kreslil a maľoval. Jeho záľubu k maliarstvu upevňovalo jeho priateľstvo s maliarom Rolfom Weigelom. Po ukončení trojročného učebného pomeru bol bez zamestnania. Na jeho popud vymýšľal a štylizoval rôzne vlysy. U maliara A. Říhu sa zacvičil do kreslenia divadelných dekorácií. A pritom stále maľoval, hlavne krajiny, za ktorými jazdil na Kyjovsko a Valašsko, kde sa venoval valašskej krajine okolo Bečvy, Hrozenkova, Veľkých Karlovic a inde. Tam všade študoval kroje. Za folklórom cestoval aj na Slovensko. Jeho tvorba bola bohatá. Zlom vo výbere a voľbe motívov u neho nastal v roku 1940, keď sa pri jednej z jeho študijnej návšteve Moravského Slovácka zastavil u syna maliara Joža Úprku - Jána, ktorý vtedy povedal. " Kto chce maľovať Slovácký kraj, ten musí na Slovácku žiť, aby spoznal nielen kraj a kroj slováckeho ľudu, ale aj jeho mravy a zvyky ". Od tohto okamihu sa venoval iba hanáckemu folklóru. Tiež jeho výtvarný záujem sa obrátil na hanácku krajinu a krajinu Drahanskej vrchoviny. Počiatky umeleckého vývoja maliara boli trpké. Ako každý umelec, ktorý začal od piky, mal život ťažký a niekedy aj krutý. Nikdy nemal dosť peňazí na to, aby sa mohol venovať výtvarnému štúdiu v Prahe. Až po úspešnej výstave v Prostějove v roku 1942 mohol časť svojho výnosu venovať na svoje odborné školenie. Stal sa žiakom známeho maliara prof. kreslenie Františka Myslivca v Brne, kde si viedol veľmi zdatne. Osvedčenie o výbornom štúdiu v odbore krajinných malieb dostal tak skvelé, že sa právom mohol radiť medzi akademických maliarov, ako doslovne uvádza vyhlásenie jeho učiteľa. Bol to maliar " Božieho nadania ", ako o ňom kritici vtedy vyhlasovali. Hlavne po jeho druhej samostatnej výstave, ktorú usporiadal v roku 1944 v prednáškovej sále Mestského spolkového domu. Tento maliar " duša krajiny " bol označovaný za pokračovateľa maliarskeho odkazu R. Kaňáka . Nevyhýbal sa žiadnemu motívu. Maľoval krajinu, zátišia a figurálne motívy. Po tejto svojej výstave o sebe vyhlásil : " Až teraz začínam rozumieť krajine a viem, že ma čaká ešte cesta tŕnistá ". A v tom sa nemýlil. Stále ho prenasledovali existenčné problémy. Ďalšie svoje výstavy sa už nedočkal. Tá sa uskutočnila až 60 rokov po jeho výstave v roku 2002 v Prostějovskom Národnom dome. Aj keď na nej bola vystavená len malá časť toho čo za svoj život vytvoril, ukázal sa ako kvalitný maliar. Vilém Topinka zomrel 7. júla 1977.