SIR ALFRED JOHN MUNNINGS

Zobraziť signatúry

(1878 – 1959)

Jeden z najvýznamnejších maliarov s témou dotihového prostredia všetkých čias, Sir A. J. Minnings sa narodil v roku 1878 v Mendhame zomrel v roku 1959 v Castle House. V Norwichi začal ako 14-ročný s prácou v litografickej firme a súčasne tu navštevoval umeleckú školu. Po jej skončení sa začal venovať samostatnej umeleckej dráhe. Začal s vidieckymi témami, obrazmi koní a cigáňov. Už v roku 1899 sa začali jeho prvé diela obchodovať na trhu s umením a od tohto roku začal vystavovať v Kráľovskej akadémii. Počas 1. svetovej vojny maľoval v plenéri scény z jazdeckej kavalérie a jazdecké portréty. Od jej skončenia sa venoval skoro výhradne športovej tematike. V rokoch 1944-1949 bol prezidentom Kráľovskej akadémie. Z literatúry: Jean Goodman: The Life of alfred Munnings 1878-1959. Edinburgh 2000. A. J. Munnings, An Artist´s Life. Bugnany 1950.