Nadya Hadun

Miesto narodenia: Bielorusko

Nadya Hadun pochádza z Bieloruska. Navštevovala strednú umeleckú školu a tiež absolvovala Akadémiu krásnych umení v Minsku. Keď spolu so svojím manželom Yanom Yereskom získali grant, odišli obaja študovať na Akadémiu krásnych umení do Budapešti, kde teraz žijú a spolu aj tvoria.

Oblasť tvorby

V dielach Nadye Hadun ženské postavy nosia tradičné slovanské šatky, zatiaľ čo ich výrazy tváre sú ťažké. Práve ženy sú motiváciou autorky, objavujú sa na väčšine jej obrazov. V obrazoch využíva symbolické a dekoratívne prvky inšpirované secesiou. Jej diela tak navodzujú dojem mystiky, tváre žien akoby vystupovali z fresiek. V obrazoch tiež vidieť folklórne motívy, šatky, ornamenty, či štylizáciu.

Výstavy

Absolvovala niekoľko výstav v Bielorusku, Maďarsku, Litve, Slovinsku, Nemecku a Slovensku. Na Slovensku sa zúčastnila aj medzinárodného plenéra v obci Drienica.