Gyula Gyertyányi Németh

(1892 - 1946)

Dátum narodenia: 1892
Miesto narodenia: Gyertyános

Tento maliar sa po prvej svetovej vojne stal vojnovým zajatcom, napriek tomu však počas toho obdobia maľoval portréty. Neskôr maľoval žánrové scény. Od roku 1924 vystavoval v Műcsarnok-u, čiže Hale umení v Budapešti, taktiež v Národnom salóne.

Autorove diela:

Názov diela:

V zime