Jozef Arpád Murmann

Zobraziť signatúry

Jozef Arpád Murmann pochádzal z Bratislavy, ale väčšinu života strávil na cestách medzi Bratislavou, Budapešťou, Parížom, Viedňou, Londýnom a USA. Dielo tohto svetobežníka, nášho prvého moderného sochára ďaleko prevýšilo domácu úroveň. Po štúdiách na viedenskej Akadémii výtvarných umení (1908-12) vyrastal jeho výtvarný názor zo sledovania a poznania súdobej umeleckej tvorby v európskych centrách, cibril sa vo vzájomných a priamych výstavných konfrontáciách. Narodil sa 5. 3. 1889 v Bratislave, zomrel 31. 12. 1943 v Londýne. Z literatúry: Rochowanski, L. W.: Joseph Murmann. Forum, 1, 1931, str. 81-84; Bartošová-Pinterová, Z.: Jozef Arpád Murmann. Výstava pri príležitosti 100. výročia narodenia. Kat. výst. Bratislava, Slovenská národná galéria 1989.

Jozef Arpád Murmann

Zobraziť signatúry

Miesto narodenia: Bratislava

Jozef Arpád Murmann pochádzal z Bratislavy, ale väčšinu života strávil na cestách medzi Bratislavou, Budapešťou, Parížom, Viedňou, Londýnom a USA. Dielo tohto svetobežníka, nášho prvého moderného sochára ďaleko prevýšilo domácu úroveň. Po štúdiách na viedenskej Akadémii výtvarných umení (1908-12) vyrastal jeho výtvarný názor zo sledovania a poznania súdobej umeleckej tvorby v európskych centrách, cibril sa vo vzájomných a priamych výstavných konfrontáciách. Narodil sa 5. 3. 1889 v Bratislave, zomrel 31. 12. 1943 v Londýne. Z literatúry: Rochowanski, L. W.: Joseph Murmann. Forum, 1, 1931, str. 81-84; Bartošová-Pinterová, Z.: Jozef Arpád Murmann. Výstava pri príležitosti 100. výročia narodenia. Kat. výst. Bratislava, Slovenská národná galéria 1989.