Vladimír Bazan

(1956-)

Dátum narodenia: 27.1. 1956
Miesto narodenia: Užhorod

Vladimír Bazan sa narodil 27. januára 1956 v Užhorode.
V roku 1974 absolvoval štúdium na katedre Metal Art v
umeleckopriemyselnej škole v Užhorode.
Žije a pôsobí v Maďarsku.