Pavlo Bedzir

(1926-2006)

Dátum narodenia: 27.1.1926
Miesto narodenia: Kalyna

Pavlo Bedzir sa narodil 27. januára 1926 v obci Kalyna, Tyachiv, Zakarpatie. V roku 1946 sa stal absolventom Vysokej školy umeleckopriemyselnej v Užhorode, Katedra maľby. Od roku 1968 bol členom Národného zväzu ukrajinských umelcov. Zomrel v roku 2006.