Jaroslav Feranc

Zobraziť signatúry

(1986-)
Dátum narodenia: 1986
Miesto narodenia: Dolný Kubín

Jaroslav Feranc pochádza z Dolného Kubína. Už od mladosti mal silný vzťah k výtvarnému umeniu. K jeho najobľúbenejším prostriedkom vyjadrenia patria Kresba a Socha.

Štúdium

Momentálne študuje na PFKU: Katedre výtvarného umenia v Ružomberku. Realizuje sa hlavne v sochárskom ateliéry, ktorý vedie doc. Mgr. art. Rastislav Biarinec.

Oblasť tvorby

Vo svojej tvorbe sa zameriava na figurálny spôsob vyjadrenia. Medzi jeho obľúbené námety patrí ženská figúra jej štylizovanie a abstrahovanie. Taktiež sa venuje mystickým a mytologickým témam.