Jozef Matej Navrátil

Zobraziť signatúry

(1798 - 1865)
Dátum narodenia: 17.2.1798
Miesto narodenia: Slane ( Česko )

Narodil sa 17. 2. 1798 v Slanom, zomrel 21. 4. 1865 v Prahe 1819 – 1823 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Bergl). Od 1824 obosielal výstavy Akadémie, od 1836 aj výstavy Krasoumnej jednoty. Po štúdiách pracoval ako maliar dekoratér zo svojou dielňou v areáli pražského hradu. 1835 vyzdobuje pražský hrad pri píležitosti korunovácie Ferdinanda V. Od 1838 pracuje v Libechove, od 1843 v Klenovej, a 1845 – 1847, 1857 v Jirnoch pre zámožné a umeniamilovné rodiny Weithov a Wagnerovcov. Počas jeho života ho preslávili najmä monumentálne maľby alpských krajín, kde často cestoval počas pobytov v Nemecku, Belgicku, Rakúsku, Švajčiarsku a Francúzsku. 1847 – 1848 nástenné maľby kapitulnej siene kláštora Krížovníkov v Prahe, tamtiež Michalovicove Nové mlyny v Klimentskej ulici (1847 – 50) a klenba Hadovky v Dejviciach (1853). V tom čase aj výzdoba zámkov v Zákupoch a Ploškoviciach v štýle druhého rokoka. Od 1850 predseda Jednoty výtvarných umelců. Jeho komorná maliarska tvorba gradovala v päťdesiatych rokoch. Vytváral predovšetkým drobné žánre, figurálne skice a podivuhodné zátišia, ktoré neboli určené verejnosti. Táto časť jeho diela bola zverejnená a ocenená až začiatkom nášho storočia, keď mu bola roku 1909 usporiadaná v pražskom Rudolfíne prvá súborná výstava. Od tohoto času stúpa záujem o Navrátila, ako o veľkú osobnosť českého výtvarného umenia. Navrátilove drobné obrazy a skice patria ku skvostom českej maľby – rokoko sa v nich stretá s biedermeierom, romantizmus s realizmom. Navrátil nadviazal na koloristickú tradíciu 18. storočia a zároveň predznamenal impresionizmus. Z literatúry: Pečírka, J.: Jozef Navrátil. Praha 1940.