Eva Černoková

Mgr. Eva Černoková – venuje sa arteterapii, koučingu s arteterapeutickými prvkami, maľovaniu a lektorovaniu rôznych umeleckých kurzov. V posledných rokoch sa venuje hlavne technike paverpol ktorou tvorí obrazy, sochy a rôzne dekoratívne predmety. V roku 2014 otvorila Atelier Evalon a v roku 2015 založila Antistresové umelecké centrum. Obrazy a sochy vystavovala na viacerých domácich aj zahraničných výstavách a jej diela sa nachádzajú v mnohých domacnostiach.

Autorove diela:

Názov diela:

Studňa prianí

Názov diela:

Lesný život

Názov diela:

Láska 2

Názov diela:

Indická krása

Názov diela:

Harmónia

Názov diela:

Amazonka