Pavol Megyesi

Zobraziť signatúry

(1969 -)
Dátum narodenia: 28.3.1969
Miesto narodenia: Košice

Pavol Megyesi sa narodil 28.3.1969 v Košiciach. Je výraznou postavou našej súčasnej výtvarnej scény. V rokoch 1991-97 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, štúdium absolvoval na Katedre voľnej grafiky a ilustrácie (prof. Kállay). Vo svojej tvorbe využíva mnohé výtvarné médiá – air-brushovú a akrylovú maľbu, objekt, inštaláciu i elektronický obraz. V jeho maliarskom skusovaní, akomsi nomádskom blúdení medzi tradičnými a aktuálnymi výtvarnými technológiami, možno pozorovať rozhodujúce úsilie o posun charakteru klasického závesného obrazu smerom k trojrozmernej, stále však v princípe „maliarskej“ inštalácii. Podľa P. Tajkova: „… technikou nanášania farebného akrylu a jeho zmiešavanie pomocou túb zubných pást spôsobom alla prima docieľuje znateľnú plasticitu, ktorú dotvára farebnou dráždivosťou. Slovo „dráždiť“ sa tu dostáva až do emblematickej polohy, určitým spôsobom vystihuje niektoré autorove práce. Samostatne vystavoval v Prešove (2002, 2006), Budapešti (2005), Košiciach (1999, 2001 a 2004 spolu s U. Rondinone), Miskolci (2003). Megyesiho maliarske diela si získali široký okruh zberateľov doma i v zahraničí a výborne sa uplatňujú aj vo verejnom, aukčnom predaji. Momentálne pôsobi v Košiciach, kde má svoj súkromný ateliér.

Autorove diela v priamom predaji

Miesto stretnutia - KaprunMiesto stretnutia - Kaprun
Číslo položky: 122805
Voľný predaj

Cena: 80 €