Ján Bartko

Zobraziť signatúry

(1948-)
Dátum narodenia: 4.11.1948
Miesto narodenia: Dúžava ( Rimavská Sobota)

Ján Bartko je rodákom z Dúžavy. Narodil sa 4. novembra 1948. Je známy prešovský výtvarník a zároveň dlhoročný pedagóg pôsobiaci na Katedre výtvarnej výchovy a umenia Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.
Ján Bartko sa systematicky a takmer výhradne zaoberá maľbou plenéru. Ide o inšpirované a inšpiratívne vízie krajiny (slovenskej i gréckej) a jedinečnou, preň vlastnou vizualizáciou, výtvarnými prostriedkami dokáže realitu ešte zosilniť. Okrajovo sa dotýka vzťahu maľby a architektúry, pričom je typické vrstvenie architektonických prvkov. Farebnosťou svojich obrazov sa nesnaží provokovať, či útočiť na diváka, nechce šokovať. Je zmyslový i zmyselný. Vizuálne ide ruka v ruke s akustickým. Pri komunikácii s dielom počuť šuchot nôh na chodníku, zďaleka znie grécka pieseň, husle clivo hrajú a na prázdne stoličky usadnú už len spomienky. Skrz svet fantázie, citov, prostredníctvom metafor sa dostávame na miesta, ku ktorým má autor vrúcny vzťah ( a možno ich robí krajšími aké sú )... Z jednej steny diváka pohltia väčšie obrazy s úchvatným výhľadom na more, z ďalších sú to malebné zákutia známeho mesta.
V maľbách a pasteloch bohato využíva priesvity svetla, symbolickú priebehovosť, impresívne stvárnenie krajiny, pri niektorých dielach nemožno vylúčiť ani surrealistické interpretácie.
Zúčastnil sa viacerých plenérov v Grécku, Taliansku, Česku, Poľsku a v Maďarsku. Predstavil sa na desiatkach výstav doma i v zahraničí. Je členom umeleckého spolku Katedrum /ASA/ Prešov a tiež Arthome, Atény. Žije a tvorí v Prešove.