Josef Koudelka

Zobraziť signatúry

(1877 - 1960)
Dátum narodenia: 4.2.1877
Miesto narodenia: Klobouky pri Brne

Josef Koudelka sa narodil 4. februára v roku 1877 v Kloboukách v Brne. Maliar bol žiakom a absolventom pražskej akadémie u prof. Sequens, Pirnera, Brozika a Schwaigera. Venoval sa portrétovaniu a snaživému štúdiu na moravskom Slovácku. Odtiaľ pochádza rad podobizní a mnoho štúdií rôznych českých typov.

Absolvoval študijné pobyty v Ľubľane a Taliansku, po návrate pracoval prevažne na Horňáckej spolu s Františkom Úprkom, bol členom SVU Mánes, mal rád výstavy a zastúpenie v galériách, vrátane Národnej Galérie. Patril k popredným folklórnym maliarom.

Bol tiež jeden z najpredávanejších maliarov zo Slovácka už za svojho života. O jeho diela bol veľký záujem v zahraničí, v rodinách emigrantov, ktorí chceli mať kúsok rodného kraja vo svojom novom domove.

Časom sa menili aj signatúry Jozefa Koudelky, dokonca sa podľa signatúry dá zaradiť, z ktorého obdobia pochádza dané dielo ...