Boris Pavlov

Zobraziť signatúry

Boris Pavlov je ruský autor. Narodil sa v roku 1928, zomrel roku 2005.Venuje sa krajinomaľbe a figurálnej téme.